روشنفکری دینی در تاریخ معاصر ایران
74 بازدید
محل نشر: پژوهشهای مدیریت راهبردی » 1378 - شماره های 17 و 18 (11 صفحه - از 23 تا 33)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی