ارزیابی حکمت خالده
98 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » بهار 1391، سال نهم - شماره 35
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
حکمت خالده به تعبیری قلب سنت است؛ تا جایی که سنت گرایان آن را به مثابه محوری ترین مولفه سنت گرایی مطرح می کنند. با این اوصاف به سراغ واکاوی و ارزیابی این مولفه تعیین کننده در گفتمان سنت گرایی رفته ایم. در این مجال بررسی پیشینه و ابعاد مابعدالطبیعی، انسان شناسی و اخلاقی آن را در کلام بزرگان سنت گرایی مدنظر قرار داده ایم. بررسی شاخصه ها و راه وصول به حکمت خالده از دیدگاه سنت گرایی اموری بودند که نمی توانستیم از آنها چشم بپوشیم. آن گاه در مقام وارسی نخست به محک عقل، روش و مبانی آن را کاویده ایم و سپس حکمت خالده را به گونه ویژه مورد مداقه قرار داده، نیز در مقام مقایسه، آن را با حکمت حقه سهروردی سنجیده ایم و نقاط تمایز آنها را نشان داده ایم. واژگان کلیدی: حکمت خالده، عقل شهودی، مابعدالطبیعه، انسان شناسی، حکمت حقه