فص یونسی در حکمت نفس انسانی
86 بازدید
محل نشر: آیین حکمت » پاییز 1388 - شماره 1 (38 صفحه - از 89 تا 126)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مطالب مقاله شرح مختصری از«فص حکمهء نفیسه فی کلمهء یونسیهء»است که‌ همگام با فص هجدهم از فصوص الحکم ابن عربی و شرح قیصری بر آن پیش‌ می‌رود.در این فص به کرامات نفس انسانی و منافات نداشتن کرامات انسان با مرگ سخن به میان می‌آید،مباحثی که به تناسب در طی مقاله مطرح می‌شوند، عبارتند از:حقیقت مرگ،بدن برزخی،خلود در نار و انقطاع عذاب،حقیقت و مراتب ذکر و نقش آن در تداوم حیات و بقای عالم،چگونگی تجلیات مختلف‌ امر واحد الاهی برای بینندگان گوناگون،تأثیری که استعدادها و ظرفیت‌های‌ معرفتی و جهان‌بینی‌ها برای چگونگی ظهور حق در عالم و یا شهود عالم در مرآت حق دارند.مسأله اخیر نوع خاصی از هرمنوتیک را که مختص به نگاه‌ معنوی و دینی اسلام به هستی است بیان می‌دارد. واژگان کلیدی: کرامت انسان،مرگ و توفی،ذکر،تناسخ،رجعت،خلود، شفقت و مدارا،عفو و قصاص،حسن و قبح اشیاء،تجلیات الهی