بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی
91 بازدید
محل نشر: راهبرد فرهنگ » پاییز 1387 - شماره 3 (16 صفحه - از 17 تا 32)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مفهوم علم در دو سده نوزدهم و بیستم،به دلیل تغییر مبانی‌ معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی،تحولاتی داشته است.برخی‌ از تغییرات بدون آنکه معنای علم را تغییر دهد،دامنه معرفت علمی‌ را محدود کرده و بعضی دیگر به تحول در معنای مدرن علم منجر شده است. در این مقاله با بازخوانی تحولات تاریخی مفهوم علم،به معنای‌ قدسی و دینی علم و برخی راه‌های بازسازی دانش دینی و چالش‌های‌ مربوط به آن اشاره شده است. واژگان کلیدی: علم مدرن،عقل،وحی،ایدئولوژی،فرهنگ،علم سکولار،علم قدسی