جهانی شدن و ظرفیت های معرفتی دین اسلام
100 بازدید
محل نشر: نگرش راهبردی » اسفند 1385 و فروردین 1386 - شماره 77 و 78 (10 صفحه - از 41 تا 50)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
شت‌های مختلف از جهانی شدن،توجه به بعد جهانی این پدیده است و چنین می‌نماید که انسان‌ها توجه خویش را از تمرکز صرف بر قوم،قبیله،منطقه،ملیت و دین‌ و آیین فراتر برده و اینک افق جهانی یافته‌اند.جهانی شدن تمام اجزاء جامعه بشریت را متأثر خود نموده است.در این عرصه سوال این است که آیا جهانی شدن فرهنگ و تمدن اسلامی را نیز دچار حادثه می‌کند یا نه؟در این مقاله با تأکید بر بنیان‌های معرفتی اسلام،به این‌ واقعیت اشاره رفته است که جهانی شدن،همه فرهنگ‌ها،آیین‌ها و ملت‌ها را مورد خطاب‌ خود قرار داده لکن به جهت ظرفیت‌های معرفتی بالای اسلام امکان متأثر شدن لایه‌های‌ عمیق فرهنگی آن از جهانی شدن وجود ندارد؛گرچه برای لایه‌های روئین هر فرهنگ امکان‌ دست خوش حادثه واقع شدن را می‌توان تصور کرد. واژگان کلیدی: فرهنگ،لایه‌های فرهنگی،جهانی شدن،اسلام.