بومی سازی جامعه شناسی
93 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : معرفت فرهنگی اجتماعی ) زمستان 1388 - شماره 1 (10 صفحه - از 7 تا 16)
تعداد شرکت کننده : 0

بحث از«بومی‌سازی جامعه‌شناسی»از جمله مباحث چالش‌زا و مطرح در قلمرو علوم‌ انسانی،به ویژه جامعه‌شناسی است.در همایشی که به همت گروه جامعه‌شناسی‌ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله برگزار گردید.این موضوع به تضارب آراء گذشته شد.در حاشیه این همایش میزگردی تحت عنوان«بومی‌سازی جامعه‌ شناسی اسلامی»با حضور استادان محترم جناب حجج الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا،اکبر میر سپاه و دکتر پناهی برگزار گردید.به دلیل اهمیت موضوع،این‌ نشست علمی از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.آنچه باید گفت:جامعه‌شناسی در خاستگاه خود علمی بومی است و در جوامع شرقی غیر بومی.علاوه بر این، میان بومی‌سازی و اسلامی‌سازی باید تفاوت گذاشت. از سوی دیگر،باید در بومی‌سازی توجه کنیم که چه مبنایی را می‌پذیریم:اسلامی یا پوزیتویستی؟این گفت‌وگو به چند و چون این موضوع می‌پردازد.واژگان کلیدی: جامعه‌شناسی،بومی‌سازی،جامعه‌شناسی اسلامی،علم بومی