مصوبه ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ظرفیت ها، آسیب ها
98 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : پژوهش و حوزه ) زمستان 1387 - شماره 36 (19 صفحه - از 189 تا 207)
تعداد شرکت کننده : 0

علمیه در نظام آموزشی و پژوهشی و بلکه در سطحی کلان در حرکت و نظام علمی کشور جایگاه درخور و شایسته خود را بازیابد و آن را تثبیت‌ کند.این امر با تصویب ماده‌واحده حمایت از ساختارها و روند فعالیت‌های‌ حوزه علمیه در شورای عالی انقلاب فرهنگی هموارتر گشته است. تلاش‌های مسببان تصویب این ماده،قابل قدردانی و تشکر فراوان است. این مصوبه شرایطی را فراهم کرده است تا حضور فعال و پویای علمی حوزه‌ علمیه در عرصه‌های مختلف علمی فراهم گردد و علاوه بر زدودن غبار غیبت حوزه علمیه در نظام رسمی علمی کشور،زمینهء بهره‌مندی بیش از پیش‌ نهادهای آموزشی نیز از محصولات گوناگون عملی حوزه فراهم گردد.در این زمینه مصاحبه‌ای با چند تن از اساتید حوزه انجام شد تا نظر آنان را پیرامون این ماده‌واحده جویا شویم. در این گفت‌وگو از حضور اساتید ارجمند،حجت الاسلام و المسلمین‌ محمود رجبی عضو شورای عالی حوزه علمیه قم،حجت الاسلام و المسلمین‌ دکتر حمید پارسانیا عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم(ع)و عضو شورای اعطای مجوز و رتبه شورای عالی حوزه علمیه قم و حجت الاسلام‌ و المسلمین دکتر محسن الویری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و سردبیر مجله علمی-تخصصی تاریخ اسلام بهره‌مند شدیم. حوزه‌های علمیه به عنوان نهاد علمی با سابقه هزار ساله،جایگاه بلندی را در عرصه‌های مختلف علوم اسلامی و انسانی دارند.پیوند ناگسستنی‌ آموزه‌های اسلامی با متن زندگی اجتماعی،حوزه‌های علمیه را به تکاپوی‌ گسترده در تاروپود پیچیدهء حیات بشری سوق داده است.اندیشمندان و علمای حوزه در هرکانون معرفتی،خلاقانه و فعال،افق‌های جدید معرفتی‌ را به فراخور تلاش خویش و در قلمرو دانش خود،ایجاد کرده‌اند.در این‌ بین کاستی‌هایی نیز وجود داشته است.خلأهایی که بیشتر نمود بیرونی‌ دارد و از جملهء آن حضور کمرنگ تلاش‌های علمی حوزویان در مجامع‌ گوناگون علمی و عرصه‌های داخلی و بین المللی است.این امر دلایل‌ مختلف دارد که شاید مهم‌ترین آنها فاصله حوزه علمیه با مجامع علمی‌ داخلی و خارجی است.به عبارت دقیق‌تر جایگاه علمی حوزه در نظام‌ آموزشی و پژوهشی کشور مبهم و چه بسا مغفول است و این امری قابل‌ توجه و دقت است که چگونه نظامی با این حجم عظیم تلاش‌های علمی و بازده تأثیرگذاری در نظام آموزشی و پژوهشی کشور،کمتر مورد توجه است. به هرتقدیر اینک زمینه‌ای فراهم شده است که فعالیت علمی حوزه‌های‌