سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی 
عضویت 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
هیات علمی بین الملل بعثه مقام معظم رهبری 
عضو و دبیر 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
ریاست 
1381/07/30 
1386/03/31 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
عضو هیات امناءِ 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه معارف اسلامی 
عضو هیات امناءِ 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی- اجتماعی وزارت علوم 
عضو هیات امناءِ 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
شورای سیاست گذاری امور پژوهشی حوزه علمیه 
عضو یت 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
شورای سیاست گذاری مجمع عالی حکمت اسلامی 
عضو یت 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
کمسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی 
ریاست 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی 
عضو کمیته ارتقاء علوم انسانی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
عضو شورای بررسی متون درسی  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مراکز آموزشی آموزش عالی 
عضو شورای اسلامی شدن دانشگاهها 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
مدیر گروه جامعه شناسی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی 
عضویت 
 
 
علمی و فرهنگی 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف تهران 
مدرس 
 
 
جامعه شناسی دین 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
عرفان اسلامی 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
معارف