مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حمید
نام خانوادگی:پارسانیا
تخصص ها:کلام ، فلسفه ، جامعه شناسی

زندگی نامه

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا در سال ۱۳۳۷ در شهر مقدس مشهد متولد گردید. وی تحصیلات حوزوی خود را تا مدارج عالی حوزه طی کرد. فقه و اصول را از محضر حضرات آیات عظام میرزا هاشم آملی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی و جوادی آملی بهره برد. همچنین عرفان و فلسفه را نیز از محضر حضرات آیات جوادی آملی و حسن زاده آملی آموخت. پارسانیا، ضمن اینکه یکی از برجستگان مکتب فکری حضرت آیت الله جوادی آملی در حکمت، عرفان نظری و فقه است، یکی از نخستین دانشجویان رشته جامعه شناسی پس از انقلاب در دانشگاه تهران نیز می باشد.
بسیاری از آثار عمده آیت الله جوادی، از جمله رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه در 10 جلد)؛ عین نضاخ (در 3 جلد)، شریعت در آینه معرفت، شناخت شناسی در قرآن و ... توسط وی تنظیم و تدوین یافته است. از سویی دیگر، رساله «نماد و اسطوره» که در آغاز به عنوان کار عملی درس جامعه شناسی ارتباطات نگارش یافته بود، بعدها با مقدمه ای به قلم آیت الله جوادی طبع و منتشر گردیده است.
برخی از سمت های فعلی و سابق استاد در نهاد های علمی و فرهنگی عبارتند از:
ریاست دانشگاه باقرالعلوم (ع)، عضو هیات امناءِ پژوهشکده مطالعات فرهنگی- اجتماعی وزارت علوم، عضو شورای سیاست گذاری امور پژوهشی حوزه علمیه، عضو شورای سیاست گذاری مجمع عالی حکمت اسلامی، رئیس کمسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو کمیته ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو شورای بررسی متون درسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو حقیقی هیأت کرسی های نظریه پردازی دبیرخانه هیأت کرسی های نظریه پردازی، عضو شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی آموزش عالی، مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، عضو کمیته برنامه ریزی دروس معارف اسلامی دانشگاهها، عضو گروه علوم حوزوی و دانشگاهی وابسته به دفتر گسترش وزارت علوم، عضو کمیته علوم اجتماعی( تاریخ،علوم سیاسی،جامعه شناسی) گروه علوم حوزوی- دانشگاهی وابسته به دفتر گسترش وزارت علوم، عضو کمیته برنامه ریزی علوم حوزوی آموزش عالی، عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی و غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عضو مجمع عالی حکمت اسلامی، مدیر مسئول و عضو هیات علمی فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مدیر مسئول فصلنامه تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم(ع)، عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی - ترویجی معرفت، عضو هیات تحریریه فصلنامه علم و فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیر گروه جامعه شناسی موسسه امام خمینی (ره)...

دیگر ویژگی ها:
دکتر حمید پارسانیا به نسلی از دانش آموختگان حوزوی تعلق دارد که در آستانه یک انقلاب دینی و معنوی در دهه های پایانی قرن بیستم در ایران، از طریق پیوستن به سنت جاری در جهان اسلام یعنی حوزه های علوم دینی و در پی آن چالش با دو رویکرد معرفتی مدرن: لیبرالیسم و سوسیالیسم متأخر؛ دغدغه بازسازی و احیای میراث معرفتی دنیای اسلام را همواره در کار خود تعقیب می کرده است. بازخوانی علم مدرن از طریق بازسازی علم دینی چنانکه عنوان یکی از مقالات مهم ایشان است، روح حاکم بر بسیاری از اندیشه های انتقادی اوست.
به این ترتیب او می کوشد با پشتوانه و مبنای فلسفی و عرفان اسلامی، پای دانش ها و مبانی نظری – دینی را به حریم علوم جدیدی چون جامعه شناسی، فلسفه سیاسی، فلسفه علم، تاریخ معاصر، کلام جدید، فلسفه دین و ... باز کند. طبیعی است این گستره‌ی موضوعی در کار او برخوردار از مبنایی فلسفی و رویکردی بین رشته ای جدیدی است که قابلیت های تازه‌ای را در نظریه پردازی شکوفا کرده است و به روش خاص او ویژگی و امتیاز برجسته‌ای می بخشد. وی دارای مقالات متعدد در اجلاسها و همایشهای علمی و بین المللی می باشد.

کتاب ها:
• عرفان و سیاست چاپ شده در بوستان کتاب
• سکولاریسم و معنویت: مبانی معرفتی و سیمای اجتماعی سکولاریسم و معنویت
• هفت موج اصلاحات چاپ شده در بوستان کتاب
• هستی و هبوط
• حدیث پیمانه
• پلورالیسم: زمینه های عقیدتی و اجتماعی
• سنت ، ایدئولوژی ، علم
• علم و فلسفه
• نماد و اسطوره
• البرهان الصدیقین
• مبانی و تطورات برهان صدیقین
• اخلاق و عرفان
• دولت عاشقی
• حقیقت و دموکراسی
• عین نضاخ: تحریر تمهید القواعد چاپ شده در اسراء
• رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه)
• انسان در اسلام
• تبیین براهین اثبات خدا
• شرح فصوص الحکم
• ولایت فقیه و رهبری در اسلام
• تحریر تمهید القواعد
• شریعت در آینه معرفت
• ولایت در قرآن
• معرفت شناسی در قرآن
www.borhan.ir